COD, BOD là gì?

COD, BOD, DO, TSS là gì?

BOD là gì?

BOD (viết tắt của từ Biological Oxygen Demand) là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ theo phản ứng:

Vi sinh vật oxy hóa chất hữu cơ theo phương trình:

Chất hữu cơ + O2 —> CO2 + tế bào mới + sản phẩm trung gian.

Trong xử lý nước thải, vi sinh vật sử dụng oxy để phá vỡ các hợp chất hữu cơ. Các vi sinh vật về cơ bản tiêu thụ các chất hữu cơ, nhưng phải có đủ oxy trong nước. Nếu không có đủ oxy trong nước, các vi sinh vật sẽ chết. Không khí khuếch tán cung cấp cho bể sục khí một lượng oxy dồi dào. Các hợp chất hữu cơ trong nước thải cung cấp cho các vi sinh vật thức ăn của họ.

Vì các vi sinh vật sẽ nhân lên trong nước thải theo thời gian, điều cần thiết là phải có sự cân bằng chính xác của Oxy , Chất hữu cơVi sinh vật . Mất cân bằng sẽ cản trở nỗ lực xử lý nước thải. Cuối cùng, nước thải sẽ được chuyển qua bể lắng thứ cấp, trong đó các vi sinh vật dư thừa sẽ được loại bỏ dưới dạng bùn hoạt tính thải (WAS) . Một phần bùn hoạt tính sẽ được đưa trở lại bể sục khí để cung cấp cho nước thải mới có đủ vi sinh vật.

Chỉ tiêu BOD là gì? Các khái niệm cơ bản trong xử lý nước thải

Chú ý khi xác định BOD

 • Mẫu tránh tiếp xúc với không khí.
 • Mẫu nước ô nhiễm nặng cần pha loãng.
 • Điều kiện môi trường cần duy trì thích hợp (pH, t0, loại bỏ các chất độc hại,…)
 • Bổ sung dinh dưỡng: N, P,…

Ứng dụng số liệu BOD

 • Đánh giá tính chất nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp
 • Chỉ tiêu duy nhất xác định lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học
 • Đánh giá khả năng tự làm sạch của nguồn nước.
 • Cơ sở chọn phương pháp xử lý
 • Cơ sở xác định kích thước thiết bị xử lý và hiệu quả xử lý.

COD là gì?

COD (Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hóa học) là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. Như vậy, COD là lượng oxy cần để oxy hóa toàn bộ các chất hóa học trong nước, trong khi đó BOD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa một phần các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy bởi vi sinh vật.

Toàn bộ lượng oxy sử dụng cho các phản ứng trên được lấy từ oxy hòa tan trong nước (DO). Do vậy nhu cầu oxy hóa học và oxy sinh học cao sẽ làm giảm nồng độ DO của nước, có hại cho sinh vật nước và hệ sinh thái nước nói chung. Nước thải hữu cơ, nước thải sinh hoạt và nước thải hóa chất là các tác nhân tạo ra các giá trị BOD và COD cao của môi trường nước.

COD > BOD

 • Nhiều chất hữu cơ (ligin) khó bị oxi hóa sinh học nhưng có thể oxi hóa hóa học.
 • Một số chất vô cơ có thể bị oxi hóa bởi dichromate, tăng COD.
 • Một số chất hữu cơ có tính độc đối với vi sinh vật, ảnh hưởng đến giá trị BOD.

Xem thêm: Men vi sinh xử lý BOD, COD

DO là gì?

DO là viết tắt của từ Dessolved Oxygen là lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật thủy sinh trong nước. Vì vậy, Do dùng thể đánh giá mức ô nhiễm chất hữu cơ trong nước.

Nồng độ oxy tự do trong nước nằm trong khoảng 8 -10 ppm và dao động mạnh mẽ phụ thuộc vào nhiệt độ, sự phân hủy hóa chất, sự quang hợp của tảo,…

Có 2 phương pháp xác định Do đó là:

– Phương pháp winkler (hóa học)

– Phương pháp điện cực oxy hòa tan – máy đo oxy

TSS là gì

TSS là viết tắt của từ Turbidity & Suspendid Solids – là tổng chất rắn lơ lửng trong nước. Chỉ số này thường được do bằng máy đo độ đục. Độ đục thì được gây ra bởi hiện tượng tương tác giữa ánh sáng và các chất lơ lửng trong nước như cát, sét, tảo và những vi sinh vật cũng như các chất hữu cơ trong nước.

Các chất rắn lơ lửng phân tán ánh sáng và hấp thụ chúng để phản xạ trở lại với các thức tuy thuộc vào kích thước, hình dáng và thành phần của các hạt lơ lửng.

Đó là 4 chỉ số trong nước mà bạn nên biết khi tìm hiểu về nước thải. Vĩnh Tâm hy vọng bạn sẽ biết BOD là gì? TSS là gì? Mối quan hệ giữa COD và BOD? Điều giúp bạn hiểu hơn những chỉ số đánh giá chất lượng này.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH TÂM

Địa chỉ: Số A12/85 Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

VPGD: 240 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Hotline: 0932 884 877 – 0907 771 622 – 0796 155 955 – 0789 377 177 – 0931 791 133 – 0987 632 531

Email: sales.vinhtam@gmail.com

Fanpage: Vĩnh Tâm – Cung cấp giải pháp xử lý môi trường

Youtube: BIOFIX VIỆT NAM