VI SINH KỴ KHÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI – EWT UB-107

Liên hệ

 • Thúc đẩy quá trình sinh khí CH4.
 • Tái sử dụng năng lượng từ Biogas.
 • Tạo và duy trì sinh khối có lợi.
 • Giảm lượng bùn phát sinh.
 • Giảm đáng kể lượng COD trong nước thải.
 • Thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ phức tạp.
 • Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong sản xuất.
 • Giảm mùi hôi phát sinh.
 • Miễn phí tư vấn
 • Giao hàng tận nơi
 • Hoàn hàng nếu lỗi do vận chuyển hay do sản xuất
0931 79 11 33 0789 377 177